In mijn klas werk ik niet met een methode voor begrijpend lezen. Ik integreer Close Reading in al mijn lessen en probeer waar mogelijk thematisch te werken. Ik zoek bewust de verbinding tussen taal, lezen, wereldoriëntatie  en de creatieve vakken. Het verhoogt de betrokkenheid en zorgt ervoor dat lesstof beter blijft hangen dan wanneer het allemaal als losse onderdelen wordt aangeboden.