Bewegend leren

Woordenschatbingo 

Uitleg: laat je leerlingen in de vakken in willekeurige volgorde de woordenschatwoorden noteren. Als iedereen hiermee klaar is, gaan ze staan. De leerkracht of een leerling noemt de betekenis van het woord. De leerlingen kijken of ze dit woord op hun kaart hebben staan en voeren de daarbij horende beweging uit. Daarna mogen ze een kruis door het woord zetten. Degene die het eerst bingo heeft, heeft gewonnen!