MediJA Praat – Voor een goed gesprek over social media

Enige tijd geleden won ik deze kaartenset: MediJA Praat voor een goed gesprek. Als het normaal is om met kinderen over sociale media te praten, zullen ze ook eerder hun (negatieve) ervaringen delen. Het is dan ook belangrijk – én leuk! – om van kinderen te horen wat zij doen op sociale media. 

MediJA Praat is in te zetten door onder andere ouders, leraren, coaches en hulpverleners. 

De inhoud

De kaartenset bestaat uit 54 kaartjes met stimulerende vragen over sociale media, een blokkeerkaart en een blanco kaartje. Daarnaast heeft het natuurlijk ok een handleiding met spelvormen en tips. 

De kaarten zijn gemaakt voor kinderen vanaf 10 jaar. 

Er zijn twee categorieën te onderscheiden:

  • Gele kaartjes: deze kunnen gebruikt worden vanaf 10 jaar en ouder
  • Roze kaartjes: deze zijn geschikt voor kinderen vanaf 13 jaar
Wat is het 

MediJA Praat is bedoeld voor iedereen die met kinderen in gesprek wil gaan over (sociale) media. De invloed van de media in het dagelijks leven wordt steeds groter en is bijna niet meer weg te denken. Aan ons de taak om kinderen te leren hoe zij met media kunnen omgaan.

Net zoals in het dagelijks leven, doen kinderen ook online positieve en negatieve ervaringen op. Het is belangrijk om over deze online gebeurtenissen te praten. Want juist als het normaal is om hierover te praten zullen zij eerder hun negatieve ervaringen delen en niet wachten tot hun ouders er zelf achter komen of tot de situatie uit de hand is gelopen. Daarnaast is het heel leuk om van kinderen te horen wat zij doen.

Wat ik ervan vind

Deze kaartenset is heel handig om een gesprek met kinderen te starten over sociale media. De handleiding is compact en helder geschreven met leuke spelvormen en goede tips om een gesprek te starten en hoe je kunt doorvragen. Ik vind het ook heel fijn dat het niet om goed of fout gaat in het kaartspel, maar om het gesprek. Natuurlijk kan ik een heel verhaal gaan houden over leeftijdsgrenzen en dat ze (mijn groep 8 leerlingen) wettelijk gezien nog te jong zijn voor Facebook, WhatsApp enzovoort, maar daarmee leer ik ze niet dat ze met hun problemen omtrent sociale media naar een volwassene moeten gaan voor hulp. 

Deze kaartenset helpt, vind ik, echt om met kinderen het gesprek aan te gaan over sociale media. De vragen zijn kort en duidelijk en laten de leerlingen goed nadenken over hun eigen gedrag online, maar ook over het gedrag van anderen.

Sociale media in de klas

Praten met leerlingen en lessen geven over sociale media kan een echte eyeopener zijn en het is nog leuk ook!

Sociale media in de klas 

Ben je na het lezen enthousiast geworden om met sociale media in de klas aan de slag te gaan? Dan vind je het misschien ook wel leuk om dit leermiddel te bekijken: sociale media in de klas. 

MedIJA Praat is uitgegeven door Uitgeverij Pica.  

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *