Met behulp van de SOLO-taxonomie tot dieper leren komen

SOLO is een model (of taxonomie) die het leren beschrijft. SOLO is de afkorting van Structure of the Observed Learning Outcome (door Biggs and Collis). De kracht van deze taxonomie is de eenvoud. In januari hadden wij een studiedag met de hele stichting en ik ging naar een workshop waar de SOLO-taxonomie kort aan bod kwam. Na die studiedag ben ik me in deze taxonomie verder gaan verdiepen.

Waarom zou je in je school gebruik maken van een taxonomie?

Er zijn verschillende taxonomieën om leerprocessen zichtbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan de taxonomie van BLOOM en die van OBIT.  Het gebruik van een taxonomie zorgt voor een gemeenschappelijke taal. Daarnaast vind ik het mooie van de SOLO-taxonomie dat het een eenvoudig kader biedt waarmee leerkrachten en leerlingen begrijpen hoe zij de stappen naar dieper leren kunnen maken. 

Hoe ziet de taxonomie van SOLO eruit?

Op het plaatje zie je de SOLO-taxonomie.

  • Stap 1 (prestructural): ik heb geen idee
  • Stap 2 (unistructural): ik heb een enkel idee
  • Stap 3 (multistructural): ik heb meerdere ideeën
  • Stap 4 (relationeel): ik kan verbindingen leggen tussen mijn ideeën
  • Stap 5 (extended abstract): ik kan de transfer maken naar andere situaties

Bij stap 1 t/m 3 is er sprake van oppervlakkige kennis (losse ideeën). Bij stap 4 en 5 is er sprake van diepe kennis. Er is samenhang.

In plaats van stappen kun je het natuurlijk ook over niveaus hebben.

Waarom is de taxonomie van SOLO belangrijk bij Leren Zichtbaar Maken?

De SOLO-taxonomie geeft een kader waarbinnen een leerling meer zelfstandig en zelfregulerend in het leerproces kan zijn. Daarnaast biedt SOLO een gezamenlijke taal en structuur om het leerproces helder te verwoorden. Tot slot helpt het gebruik van de SOLO-taxonomie leerkrachten te differentiëren tijdens het maken van het lesontwerp, tijdens het maken van toetsen en bij het geven van feedback aan leerlingen.

Hoe kan de SOLO-taxonomie helpen?

De antwoorden op een vraag laten jou als leerkracht zien in hoeverre jouw leerling het onderwerp beheerst. Heeft een leerling alleen maar oppervlakkige kennis of is er echt sprake van diepe kennis over het onderwerp?

Je kunt als leerkracht daarnaast zorgen voor meerdere opdrachten die een goede opbouw hebben, omdat je bewust gebruikt maakt van je kennis van de taxonomie van SOLO.

Ook kun je je leerlingen helpen met het zetten van een volgende stap door het geven van goede feedforward. Welke stappen moeten zij zetten om van oppervlakkige kennis naar diepe kennis te groeien.

Hoe bereik je nu die diepgang bij het leren?

We willen allemaal dat onze leerlingen de transfer kunnen maken van de les die je op dat moment geeft naar andere lessen, naar andere ervaringen enzovoort. Je wilt dat er een verbinding tot stand komt.  Er zijn verschillende hulpmiddelen die je kunt inzetten om je leerlingen hierbij te helpen. Denk aan de verschillende vormgevers. Voorbeelden van vormgevers die je kunt gebruiken zijn: de gedragspatroongrafiek, het venndiagram en de relatiecirkel.

Tijdens mijn zoektocht op het internet kwam ik in relatie tot de SOLO-taxonomie ook het gebruik van hexagons tegen. Hexagons zijn zeshoeken. Met behulp van deze zeshoeken kunnen je leerlingen de relaties verkennen tussen ideeën en concepten, theorie, gedachten en gevoelens.

De afbeeldingen van de zeshoeken heb ik op Pinterest gevonden. Door middel van vragen help je jouw leerlingen op weg om meer de diepte in te gaan tijdens het leren. Met de losse zeshoeken kunnen leerlingen visualiseren waar belangrijke ideeën/concepten/gedachten kunnen worden gekoppeld. 

Wil je ook aan de slag met zeshoeken?

Download dan hier mijn twee formats: zeshoeken solo-taxonomie. (er zit ook een beknopte uitleg bij).

Wil je meer weten?

Lees dan zeker ook mijn blog over leren zichtbaar maken in de klas

Voor meer informatie over de SOLO taxonomie:

www.pamhook.com  (niet alleen tekst, maar ook filmpjes!)

Voor meer informatie over taxonomieën: 

Overzicht taxonomieën 

Op Pinterest sluiten de volgende borden van mij hierop aan:

vormgevers

voorbeelden materialen  

Geef een reactie

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.