Review: Leerlijnen voor het basisonderwijs

Er is een nieuwe editie uitgekomen van ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’, inclusief referentieniveaus, met doelen voor alle vakken van het basisonderwijs en de doelen zijn geschreven in leerlingtaal (Ik kan stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden goed schrijven).

leerlijnen voor het basisonderwijs
Het boek

Leerlijnen voor het basisonderwijs is een heel prettig en overzichtelijk naslagwerk. Je hebt snel een overzicht wat er per leerjaar per vakgebied aan de orde komt.

De vakgebieden waarvan de doelen in dit boek beschreven staan zijn: Rekenen, Taal, Engels, Natuur & techniek, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Verkeer, Burgerschap, Digitale geletterdheid, Muziek, Beweging, Beeldende Vorming en Leren Leren.

Sinds 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Dit om ervoor te zorgen dat het basisonderwijs goed aansluit op het voortgezet onderwijs. Het basisniveau (1F) is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal moeten beheersen. Het streven is echter om een bepaald percentage (afhankelijk van je schoolpopulatie) leerlingen op 1S (rekenen) of 2F (taal/begrijpend lezen) uit te laten stromen. De doelen om dit te halen liggen hoger dan de 1F doelen. Deze doelen zijn in het boek dikgedrukt.

Ik schreef al eerder een blog over de referentieniveaus: aan de slag met referentieniveaus.

Mijn mening

Ik ben ontzettend blij dat ik dit boek mocht ontvangen. Het is voor leerkrachten heel belangrijk om de leerlijnen te kennen en daarnaar te kijken en niet braaf de methode van kaf tot kaft uit te werken. Toen ik op mijn huidige school kwam werken, werkten we daar met een zeer verouderde taalmethode. Als ik deze methode alleen maar aan zou houden, hadden mijn leerlingen met de eindtoets een behoorlijk probleem. Een heleboel zaken, zoals bijvoorbeeld de lijdende en bedrijvende vorm van een zin, kwamen helemaal niet in de methode voor. Je kunt je voorstellen hoeveel tijd mijn duo en ik erin staken om onze leerlingen voldoende materialen te kunnen geven om wel aan alle doelen van groep 8 te werken.

IMG_9934
Werken vanuit leerlijnen

Steeds meer scholen gaan werken vanuit de leerlijnen. Dit gebeurt al met leerlingen waarbij de methode is losgelaten, die dus op eigen niveau werken, maar steeds vaker laten scholen voor de hele klas de methode los. Om dit te kunnen doen is een boek als dit perfect om een overzicht te hebben van de leerstofdoelen. Je weet dat je dan aan het eind van groep 8 alle doelen behandeld hebt. Dit boek, is of je de methode nu wel of niet loslaat, een aanrader voor elk schoolteam.

Kijk ook eens op: Leerlijnen – NieuwLeren.

Hartelijk dank NieuwLeren voor het toesturen van dit handige boek.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *