Hoe je gebruik kunt maken van sprookjes in de bovenbouw

Sprookjes zijn toch niet voor de bovenbouw? Je hebt vast al wel eens gehoord dat prentenboeken super in te zetten zijn met mini-lessen in de bovenbouw. Vroeger dacht ik dat prentenboeken alleen bruikbaar waren in de onderbouw en soms ook nog in de middenbouw, maar inmiddels weet ik beter! In dit blog wil ik je een voorbeeld geven van hoe je een sprookjesboek of -verhaal kunt gebruiken in de bovenbouw.

Sprookjes gebruiken in de bovenbouw is niet een heel nieuw concept. Albert Einstein heeft ooit gezegd: “If you want your child to be intelligent, read them fairytales.” Vrij vertaald: “Als je wilt dat je kind intelligent is, lees hem dan sprookjes.”

Wat voor soort verhalen kun je dan gebruiken voor lessen over sprookjes?

Ten eerste vind ik het heel belangrijk om mijn leerlingen de echte sprookjes te leren. Daarom ben ik niet een supergrote fan van de Disneyversie van de sprookjes. Deze laten meestal maar een deel van het sprookje zien: het mooie deel. Dit is voor mij dus een belangrijke graadmeter bij het beoordelen van de tekst van een sprookje. Voorbeelden zijn de kleine zeemeermin, rapunzel en repelsteeltje.

Wat levert dit mijn leerlingen op?

Ik vind het heel belangrijk dat mijn leerlingen leren dat niet alle sprookjes leuk zijn. Zo gaat de originele versie van de kleine zeemeermin over dat ze geen prettig einde heeft. In feite stort ze zichzelf op het eind in de zee en verandert in schuim. Ze wordt dan een dochter van de lucht die onzichtbaar is voor de mensen. Als ze 300 jaar lang goede daden heeft verricht, heeft ze haar ziel verdiend en komt ze het koninkrijk van de hemelen binnen.

Sprookjes laten de leerlingen zien dat het verhaal probleemoplossende vaardigheden bevat. Het laat zien dat er problemen zijn en soms los je je verhaal niet altijd op (onmiddellijk of ooit). Sprookjes bouwen ook veerkracht op bij kinderen. Ze leren de basisprincipes van een verhaal. Sprookjes leren ons goed van kwaad te onderscheiden, stimuleren de verbeelding van kinderen en ze helpen kritische denkvaardigheden te ontwikkelen.

De andere versies van sprookjes

Wat je ook kunt doen met je leerlingen in de bovenbouw is andere versies van bestaande sprookjes lezen. Kinderen zullen het hilarisch vinden! En dat is het natuurlijk ook. Je bekijkt het sprookje dan vanuit een ander personage uit het verhaal. In een traditioneel sprookje vertelt de schrijver het sprookje altijd vanuit het standpunt van de held of heldin. Maar hoe leuk is het om vanuit het standpunt van de schurk een sprookje te lezen!

Close Reading

Na het voorlezen van een sprookje kun je natuurlijk een kort gesprekje voeren en weer verder gaan, maar ga je dan ook echt de diepte in? Door middel van Close Reding duiken mijn leerlingen en ik echt in een tekst. Tijdens drie sessies verdiepen we onszelf steeds verder in de tekst.

Een voorbeeld vind je hier: Roodkapje en de wolf

Conferentie Close Reading

Afgelopen vrijdag ben ik met een collega naar de conferentie Close Reading van Expertis in Bunnik geweest. Afgelopen april ben ik met dezelfde collega geweest en toen waren er nog zoveel workshops die we wilden volgen dat we nu dus weer mochten. In mijn blog lees je wat ik die dag allemaal heb gehoord. 

Wat is Close Reading?

Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan.

Waarom niet gewoon begrijpend lezen?

De afgelopen jaren waren mijn leerlingen niet bepaald gelukkig met het vak begrijpend lezen. Een hoop gezucht en gesteun als ik aankondigde dat we door gingen naar begrijpend lezen. De teksten waren saai, de vragen waren stom en de inzet was minimaal. Betrokkenheid wist ik zo goed als niet te creëren. Tot ik las over Close Reading en dit eens ging uitproberen in mijn klas: “dit was echt een toffe les!”, “Hier heb ik veel van geleerd!”, “Het is helemaal niet erg om deze tekst drie keer te moeten lezen!” en zo kan ik nog wel meer reacties vertellen die ik in mijn klas hoorde. 

Hoe ziet Close Reading er dan uit in de praktijk?

Voordat ik mijn lessen kan geven, moet ik eerst op zoek naar een geschikte tekst. Ik vind het heel belangrijk om de verschillende vakken met elkaar te verbinden. Vaak sluit de gekozen tekst dan ook aan op mijn taalthema of op het thema wereldoriëntatie. Deze tekst vind ik in informatieve boeken, in tijdschriften, in kranten of in leesboeken. Ik probeer hierin te variëren, maar merk wel dat ik informatieve boeken het prettigst vind. 

Sessie, 1, 2 en 3

Elke sessie beginnen we met het lezen van de tekst. Daarna geef ik de les volgens het EDI principe: ik doe het voor, wij doen het samen, jullie doen het samen. De eerste vraag doe ik dus voor, de tweede vraag doen we samen en de derde vraag en verder doen ze in twee- of drietallen. Wat ik heel belangrijk vind in deze fase van de les is dat ik meerdere groepjes antwoorden laat geven en de kinderen met elkaar over de antwoorden laat discussiëren. Het belangrijkste aan een antwoord is dat ik het bewijs in de tekst moet kunnen vinden, dus geen “ik heb op gezien dat…” of iets dergelijks. 

Bij sessie 1 richt je je op algemene begripsvragen, tijdens sessie 2 richt je je op vragen over de belangrijkste details, woordenschat en tekststructuur en tijdens sessie 3 stel je vragen over de bedoeling van de schrijver en stel je vragen over opinies, argumenten en leg je verbanden met andere teksten. 

 

Lezing

De dag begon met een lezing: Close Reading in alle vakgebieden om de vakspecifieke leesvaardigheid te stimuleren.  Tijdens deze lezing werd benadrukt dat Close Reading geen methode is, maar een aanpak waarbij het gaat om:

 • diep tekstbegrip
 • analyse van de tekst en tekststructuur
 • de inhoud van de tekst staat centraal 
 • een tekst meerdere keren lezen aan de hand van tekstgericht vragen 
 • aantekeningen maken 
 • discussies over de tekst 

De volgende redenen werden genoemd om Close Reading in te zetten bij verschillende vakgebieden:

 1. Begrijpend lezen wordt geïntegreerd in het curriculum en niet gezien als apart vak.
 2. Close Reading geeft mogelijkheden om vakspecifieke kennis te vergaren. 
 3. Er ontstaan kansen om instructie te geven op vakspecifieke leesvaardigheden. 
Workshop: selecteren van boeken en teksten voor Close Reading

Waar let je op bij het selecteren van een geschikt boek of een geschikte tekst? Een goede tekst geeft veel mogelijkheden om leerlingen te laten oefenen met vaardigheden om tot dieper tekstbegrip te komen.

Kwantitatieve aspecten waar je op moet letten bij het kiezen van een tekst:

 • aantal woorden in een zin
 • lengte van woorden (aantal klankgroepen)
 • lengte van zinnen 
 • lengte van de tekst 
 • aantal bijzinnen
 • AVI niveau

Kwalitatieve aspecten waar je op moet letten bij het kiezen van een tekst:

 • tekststructuur
 • taalkundige kenmerken 
 • betekenis van de tekst
 • bedoeling en gedachten van de schrijver
 • kennisniveau 
Workshop: close looking 

Dit is een variant op close reading waarbij de illustraties centraal staan. Illustraties ondersteunen of vervangen dan zelfs de tekst. Soms vertellen de illustraties een eigen verhaal, vol onverwachte verrassingen en inzichten. Met behulp van een aantal gerichte vragen kan kijken en genieten zich dan verdiepen tot zien en begrijpen. De boeken van Charlotte Dematons lenen zich hier heel goed voor en zijn zelfs voor de bovenbouw nog een feest der herkenning om in te kijken. 

Workshop: Instructieteksten inzetten bij Close Reading

Een instructietekst is een tekst die hulp biedt bij het uitvoeren van een taak. Denk aan recepten, een gebruiksaanwijzing, handleidingen etc. 

Een hele leuke tip die we kregen was om de handleiding van een spelletje te nemen als tekst (bijvoorbeeld het spel Uno) en deze dan helemaal uitpluizen en als afsluiting (sessie 3) dit spel in groepjes in de klas spelen. Hebben de kinderen de handleiding begrepen en kunnen ze de spelregels toepassen? Handleidingen van spelletjes kun je vinden op www.gebruikershandleiding.com 

Workshop: Differentiatie bij Close Reading

In principe is het niet nodig om te differentiëren bij Close Reading. Vaak is het zo dat de sterke leerlingen uit zichzelf al veel dieper de tekst in duiken en bij zwakke leerlingen model je meer als leerkracht.

Verder zie je dat in de sessies de taxonomie van Bloom ook wordt toegepast. In je vraagkeuze kun je hier natuurlijk ook rekening mee houden. 

Wat ik wel doe is dat tijdens mijn sessies is dat zwakke leerlingen maar 3 kenmerken of 3 gevolgen hoeven te zoeken en te benoemen en dat de sterke leerlingen er 5 moeten vinden in de tekst. 

Ook kun je zwakke leerlingen een voorsprong geven door een stukje pre-teaching. 

Vormgevers 

Als laatste wil ik je nog een tip geven: vormgevers.

Vormgevers zijn organizers die je perfect kunt inzetten tijdens je lessen Close Reading. Ik maak zelf graag gebruik van Venn-diagrammen, gebeurteniskettingen, stroomdiagrammen etc. Het helpt de leerlingen om de tekst beter te begrijpen en alle informatie goed te ordenen. Meer informatie en uitleg vind je hier: natuurlijk leren.

Ook heb ik ze allemaal verzameld op mijn Pinterest bord: vormgevers. 

Winactie

Volg je mij al op sociale media? Doe dat snel, want…. binnenkort komt er een winactie op mijn Instagram en Facebook waarbij ik het boek Close Reading verloot.