18 huiswerktips

Mijn favoriete spellen voor op het schoolplein

18 huiswerktips

Spellen voor op het schoolplein zijn er genoeg. De laatste weken speelt mijn groep het spel “10 tellen in de rimboe”. De periode voor Corona werd er door een groep fanatiek gevoetbald. Ook zijn er kinderen die altijd maar een beetje hangen en gezellig kletsen en er is een groepje meiden bezig op het duikelrek. Wat doen jouw leerlingen in de pauze?

Waarom is het belangrijk dat kinderen geprikkeld worden tot spelen op het schoolplein?

Als kinderen spelen, dan bewegen ze meer en langer. Ze bewegen ook veel gevarieerder en er wordt prettiger samengespeeld (er zijn minder ruzies). Er zijn kinderen die niet geprikkeld hoeven te worden om tot spelen te komen, maar jij als leerkracht kunt met jouw klas ook spelletjes starten op het plein of misschien heb jij wel leerlingen in je klas die het leuk vinden om kinderen uit lagere groepen te begeleiden om spelletjes te begeleiden. Je kunt deze leerlingen een 5 minuten eerder naar buiten laten om alvast een spel of een paar spelen uit te zetten. Ik zou er dan wel voor zorgen dat elke week een ander groepje leerlingen deze kans krijgt. 

Hieronder deel ik mijn favoriete spellen voor op het schoolplein. Ik heb ze trouwens wel in willekeurige volgorde genoteerd. 

1. Blikspuit 

Nodig: een bal.

De bal ligt midden op het schoolplein. Één leerling is de zoeker. De zoeker staat bij de bal met de ogen dicht en telt tot 20. De andere kinderen verstoppen zich. Als de zoeker klaar is met tellen gaat hij zoeken. Als de zoeker iemand gezien heeft, rent hij naar de bal om diegene te buten. Als de zoeker eerder bij de bal is en diegene heeft afgebet is hij af, maar……
Iemand die nog niet afgebet is mag uit zijn schuilplaats komen en de bal wegtrappen. De zoeker moet de bal halen en opnieuw tot 20 tellen. Iedereen mag zich weer verstoppen. 

2. Spion tikkertje 

Één van de spelers is de tikker (007). De tikker gaat even weg. Ondertussen wordt één van de spelers als verlosser aangewezen. De tikker mag terugkomen. Dan begint het spel. Als je getikt wordt, moet je stil blijven staan. Met de armen over elkaar (of je armen op de rug). Je kan worden bevrijd door middel van een tikje van de verlosser. De tikker probeert zo snel mogelijk de verlosser te tikken of te zeggen wie het is. 

3. Potje verf

Een van de spelers wordt de verkoper. Een van de spelers wordt de koper en de overige spelers zijn de verfpotjes. 
De koper gaat even weg. De potjes verf vertellen aan de verkoper welke kleur zij zijn. Je mag niet twee keer dezelfde kleur zijn. De potjes verf staan op een rij. De koper komt in de winkel en praat met de verkoper: “ik wil graag rode verf”. “Nee sorry, wij verkopen geen rode verf.” “Dan wil ik graag gele verf.” De koper loopt langs de potjes verf en klapt op de handen en noemt de kleur. De speler die geel is rent na een poosje weg. De koper moet deze speler proberen te tikken. Het potje verf probeert op zijn plek terug te komen. Komt het potje verf op zijn plek terug, dan gaat het spel verder. Wordt het potje verf getikt, dan wordt hij de verkoper. De verkoper wordt dan de koper. 

4. Buskruit 

Nodig: een bal

Dit vind ik een van de leukste spellen voor op het schoolplein. Één iemand schopt de bal weg en terwijl de zoeker de bal haalt mogen de anderen zich snel verstoppen. Wanneer zoeker de bal terug heeft gelegd moet hij/zij de anderen gaan zoeken. Wanneer hij/zij iemand gevonden heeft dan moet de teller/zoeker snel naar de bal lopen en de naam roepen van het gevonden kind. Maar de kinderen die nog niet gevonden zijn kunnen ondertussen de bal wegtrappen voordat de zoeker bij de bal is! Dan is iedereen weer vrij en moet de teller/zoeker opnieuw de bal gaan halen en de anderen kinderen gaan zoeken. Wanneer iedereen gevonden is, dan is degene die het eerst gevonden wordt de nieuwe zoeker.

spellen voor op het schoolplein
5. Hollandse leeuwen 

Aan het begin van het spel staan alle spelers aan één kant van het veld, achter een (denkbeeldige) lijn. Eén kind, de Leeuwen-vanger (tikker), staat in het midden van het veld. Wanneer de Leeuwen-vanger “Hollandse” roept, roepen de spelers luidkeels “Leeuwen” terug en rennen ze naar de overkant van het veld.

De tikker moet de overrennende ‘Leeuwen’ vangen. Het vangen gaat als volgt: een Leeuw moet met het hele lichaam van de grond opgetild worden. Als dit lukt is de Leeuw af, wordt hij de volgende ronde óók tikker, en moet hij dus de tikker meehelpen met vangen.

Zodra iedereen de overkant heeft bereikt óf is gevangen gaat de volgende ronde in en roept de tikker wederom “Hollandse!”. Het spel is afgelopen zodra de laatste Leeuw is gevangen.

Tip: ik speel dit spel het liefst op een grasveldje in de buurt. 

6. Kingen (of Koningsbal)

Teken een groot vierkant op het schoolplein. Verdeel het vierkant in 4 kleinere vierkanten. Zoals op de tekening hiernaast is gedaan. Teken ook de kroon en de cijfers 1/2/3 in de vierkanten. 

In elk vak staat een speler. De speler in het vak met de kroon is de koning(in). De koning(in) begint en slaat de bal naar een andere speler. De bal moet eerst in het eigen vak en daarna in een ander vak stuiteren. Daarna moet de bal steeds direct naar een ander vak worden geslagen. Je mag de bal ook terug slaan zonder stuiteren. 

Je bent af als de bal 2x stuitert of als je niet in een ader vak slaat of als je de bal vastpakt. Wie af is sluit achteraan in de rij wachtenden. De spelers in het veld schuiven op, behalve als de speler in vak 3 af is. De nieuwe speler begint in vak 3. 

De koning(in) slaat weer op en het spel begint opnieuw. Wie blijft het langste koning(in)?

spellen voor op het schoolplein
7.  10 tellen in de rimboe

Één iemand is de zoeker. Alle anderen zijn de verstoppers. De zoeker staat bij de tikplek, doet zijn ogen dicht en roept: “10 tellen in de rimboe 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 Tijdens deze 10 tellen verstoppen de anderen zich. De zoeker doet zijn ogen open en kijkt of hij iemand kan zien zonder te lopen. Ziet hij iemand? Roep de naam en plaats en hij is af. Ziet de zoeker niemand? Doe weer je ogen dicht en begint nu bij “9 tellen in de rimboe 9-8-7-6-5-4-3-2-1-0” Zodra hij roept 9 tellen in de rimboe, komt iedereen uit zijn verstop plek, tikt de zoeker aan en noemt zijn naam. Dan verstop je je weer zo snel mogelijk. De zoeker kijkt of hij nu wel iemand ziet. Ziet hij weer niemand dan gaat hij verder met 8 tellen in de rimboe. Zo wordt het steeds moeilijker voor de verstoppers omdat er minder tijd is om je te verstoppen. Wie blijft er als laatst over?

Er zijn natuurlijk ontzettend veel spellen voor op het schoolplein te vinden. De meeste materialen zoals touwen, ballen en stoepkrijt zijn op scholen wel aanwezig. Ik ben benieuwd welke spellen voor op het schoolplein jouw leerlingen graag spelen. Laat je het me weten?

Ook in de klas kun je heel veel spellen spelen. ik schreef er al een aantal keren over:

Grudgeball

Spelletjes spelen om te leren (2)

Spelletjes spelen om te leren (3)

goed van start

Goed van Start

goed van start

Na de zomervakantie willen we allemaal weer goed van start gaan in onze klassen. Misschien heb je dezelfde leerlingen of is maar een deel van je groep nieuw voor je of zijn (zoals in mijn geval) allemaal nieuw voor je. Wat het ook is een goede start met je klas is iets waar we allemaal naar streven, maar hoe pak je dat aan? Het boek Goed van Start is hier heel bruikbaar voor.

10 Redenen om Goed van Start te gaan
 1. Preventie van problemen: Met de klas stel je regels en routines op.
 2. Duidelijke verwachtingen: Met de klas stel je vast welk gedrag gewenst is en waarom.
 3. Groepsidentiteit ontwikkelen: Doordat leerlingen hun meningen mogen geven, ervaren ze dat ze deel uitmaken van een groep.
 4. Democratische omgangsvormen in de echte praktijk leren: leer luisteren naar andere standpunten en houd daar ook rekening mee. Leerlingen leren zo concessies te doen en keuzes te maken.
 5. Verantwoordelijkheid leren: wanneer leerlingen betrokken worden bij het opstellen en handhaven van de regels in hun groep, ontwikkelen ze zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en voor de groep.
 6. Positief en veilig klimaat: wanneer leerlingen zich geaccepteerd weten, voelen ze zich veilig en zijn ze meer ontspannen.
 7. Structuur bieden: Een duidelijke instructie en planning leert leerlingen hoe ze zelf goed geordend plannen maken.
 8. Sociale vaardigheden: in gesprek gaan met klasgenoten rondom regels en routines in de klas geeft leerlingen de kans hun sociale vaardigheden toe te passen (en eventueel te verbeteren).
 9. Relaties: leerkrachten die vanaf het begin van het schooljaar laten merken dat ze waarde hechten aan de mening van de leerling, leggen een stevig fundament voor een goede relatie.
 10. Oplossingsgericht denken: Doelen stellen en nadenken over hoe je die gaat bereiken is een belangrijke vaardigheid die we leerlingen mee kunnen geven.
De eerste weken

Wat ik allemaal doe de eerste dagen/weken? Veel, maar ik probeer ook altijd zo snel mogelijk toch ook aan de lesstof te beginnen. Leerlingen zijn daaraantoe en vinden het (bijna allemaal) heel fijn om in nieuwe boeken en schriften te mogen beginnen.

 • Ik sta bij de deur om alle leerlingen te verwelkomen.
 • Op alle tafeltjes liggen naamkaartjes voor de leerlingen. Zo kunnen ze makkelijk hun nieuwe plek vinden in de klas.
 • De eerste tien schooldagen staat er elke dag een opdracht centraal om te werken aan de saamhorigheid in de klas.
 • De leerlingen maken een kennismakingstekening.
 • Klassenvergaderingen houden met de leerlingen.
Goed van start activiteiten
 • Coöperatieve werkvorm “Mix-Tweetal-Gesprek”: Geef het onderwerp “vakantie” op. Geef leerlingen even tijd om na te denken. De groep loopt door de klas tot je roept: Tweetal. Dan vormen de leerlingen een tweetal en geven elkaar een high five. Om de beurt vertellen ze over hun vakantie. Wanneer je roept “mixen” lopen ze weer door de ruimte. Enzovoort.
 • Spaghetti ruimtestation: elk teamlid krijgt 4 spaghetti stokjes en 4 spekjes waarmee het team een eigen spaghetti ruimteschip gaat bouwen. Let op: elk teamlid mag alleen aan zijn eigen spaghetti en spekjes komen. Er moet dus erg voorzichtig gewerkt worden.
 • In teams leerlingen een puzzel laten oplossen. Het is natuurlijk de bedoeling dat ze samenwerken. Na afloop bespreek je wat goed ging en wat minder goed ging en hoe het de volgende keer beter kan.
 • In de rij: laat leerlingen een rij vormen zonder te praten: op volgorde van jong naar oud of van klein naar groot. Leuk is ook om ze op volgorde te zetten van het langst op school tot het kortst op school zitten. Laat ze daarna ook benoemen hoe lang ze al op deze school zitten.
 • Ik ook groepen: kondig een onderwerp aan (je favoriete toetje). Leerlingen schrijven hun favoriete toetje op een stukje papier. De leerlingen staan dan op en lopen door het lokaal. Ze maken groepjes van leerlingen met hetzelfde antwoord. Laat de leerlingen dan in tweetallen praten over het onderwerp (wat is er zo lekker aan het toetje?).

 

 

In dit pakket vind je 13 verschillende activiteiten om het schooljaar mee te starten. 

De activiteiten zijn geschikt voor groep 5 tot en met groep 8. 

Klik op de afbeelding om naar de winkel te gaan. 

Klassenvergaderingen

Klassenvergaderingen organiseren is een goede manier om problemen te voorkomen. Ze komen tegemoet aan de behoeften van leerlingen. Leerlingen krijgen zo de kans mee te denken over oplossingen waar iedereen het mee eens kan zijn.
Door het gebruik van klassenvergaderingen leren leerlingen om op een verantwoordelijke manier om te gaan met hun behoeftes en hun standpunten. Natuurlijk ben jij als leerkracht de eindverantwoordelijke in de besluitvorming. In een klassenvergadering bespreek je wat er goed gaat in de groep, je spreekt regels af om de gang van zaken goed te laten verlopen, je spreekt af hoe je met elkaar om gaat en als groep stel je een contract op dat door iedereen wordt ondertekend en als laatste spreek je ook de consequenties met elkaar af als iemand zich niet aan het contract houdt. Dit verspreid je over 5 vergaderingen verdeelt over 5 weken.  

Hier lees je over de verschillende fases van groepsvorming:

Hoe overleef ik de eerste schoolweken?

einde schooljaar

Onderweg naar het einde van het schooljaar

einde schooljaar

Nog een paar weken en dan is dit bijzondere, aparte schooljaar 2019-2020 weer ten einde. We zijn bijna bij de finish van het schooljaar. Het schooljaar dat we met elkaar nooit zullen vergeten. Ook de finish zal anders dan anders zijn. Bij mij op school geen eindfeest waar we alle groepen mengen en waar heel veel ouders bij komen helpen. Dit jaar gaat het anders. De groepen worden niet gemengd en de ouders komen helaas niet helpen. Vooral voor mijn groep 8 vind ik het erg sneu. Je laatste jaar met een aantal hoogtepunten waar je jarenlang naar uitkijkt en dan gaat er ineens zoveel niet door! Geen schoolkamp, geen schoolvoetbaltoernooi, geen schoolkorfbaltoernooi, een aantal workshops en excursies die zijn vervallen. Wat dan wel?

Musical

Vanaf het moment dat we vorige week weer compleet waren in de klas zijn we intensief gaan oefenen voor de musical. We oefenden wel, maar met halve groepen is toch minder leuk (en minder makkelijk). Hoe we de musical aan ouders laten zien is nog niet helemaal zeker, maar we voeren een musical op, dikke vette punt. Ook knutselen we veel voor de musical. Dit jaar hebben wij weer gekozen voor een musical van Benny Vreden: Junglebeat. Daarnaast hebben we nog leuke andere dingen op de planning, maar die kan ik nog niet verklappen. Iets met kindjes en ouders die meelezen.

Projecten

Elk jaar laat ik de leerlingen in de laatste weken een project kiezen waar ze meerdere weken aan kunnen werken. Dit jaar heb ik zelfs voor meerdere projecten gekozen. Zo zijn we momenteel een lapbook aan het maken voor geschiedenis, passend bij het laatste thema “oorlog en vrede”.

Daarnaast krijgen ze binnenkort de keuze uit 3 verschillende projecten: Rondje Nederland, Ontwerp een camping en ontwerp een pretpark. Zo mooi om te zien hoe leerlingen hun eigen draai geven aan projectopdrachten en allemaal iets unieks maken.

Activiteiten

Het valt niet altijd mee om met groep 8 op een gezellige manier de eindstreep te halen. Ze willen dit vaak wel, maar zijn na 8 jaar samen soms ook wel op elkaar uitgekeken en dan valt het niet altijd mee om de sfeer erin te houden. Zeker als de verschillen tussen leerlingen groot zijn (botsende persoonlijkheden). Dit jaar valt het mij reuze mee. Dat is echt zo fijn. Vlakbij mijn school hebben we een wat groter veld waar ik met groep 8 op het einde van het schooljaar vaak naar toe ga om nog enkele kampspelletjes te spelen. Denk bijvoorbeeld aan levend stratego, levend mastermind, Hollandse leeuwen en buskruit. Ook in de klas kun je verschillende activiteiten doen die ervoor zorgen dat de laatste weken prettig en relaxed verlopen. Een bundel van deze activiteiten heb ik in mijn winkel staan. Met de kortingscode einde schooljaar krijg je deze hele maand 1 euro korting op dit pakket. De uitleg van de kampspelletjes heb ik op internet gevonden.

 

 

Met de kortingscode einde schooljaar krijg je 1 euro korting op deze bundel. De korting is de hele maand juni geldig. 

Klik hier om naar de shop te gaan.

Wil je nog meer tips voor het einde van het schooljaar?

Lees dan dit blog: tips om de laatste schoolweken te overleven!

weer terug naar school

Weer terug naar school

Maandag was het dan weer zo ver. Weer terug naar school. Het onderwijs ging over naar een nieuwe fase. In mijn geval betekent dit op maandag een halve groep 8 en op dinsdag de andere helft.

Op tijd bracht ik mijn eigen kinderen naar de noodopvang. Vanuit de voorschoolse zouden zij naar school gebracht worden. Ze werden buiten al opgewacht. Wel gek hoor. De auto voorrijden, je kinderen laten uitstappen en dan zelf meteen verder rijden.

weer terug naar school
De voorbereiding

De naamkaartjes lagen al klaar, mijn prowise presentatie stond klaar en het kopieerwerk was ook snel gekopieerd. De ramen open ging helaas niet vanwege de wind. Ik was een soort van voorbereid. Klaar voor de start 2.0 zeg maar.  16 leerlingen eitje toch?! De helft van normaal, maar toch sliep ik de nacht van zondag op maandag niet super.

De kids

Wat waren de leerlingen blij om weer op school te zijn. Stralend kwamen ze binnen. Een heleboel met iets te lange haren, een ander lekker kort door een handige mama. Maar allemaal gewoon zo gegroeid en de meesten met lekkere bruine koppies.

Dagritme

Na het bespreken van de regels, het leegruimen van de tassen en gezellig lang bijkletsen zijn we gewoon verder gegaan waar we gebleven waren met taal, spelling en rekenen. Wat vonden ze het fijn. Heerlijk om zo weer in de klas aan het werk te zijn. Af en toe controleerde ik mijn mail om een vraag van een leerling uit de thuiswerkgroep te kunnen beantwoorden.

Handenwassen

Toen was het weeral tijd om de handen te wassen en buiten te spelen. Wat was dat gek met maar 16 leerlingen op het schoolplein. Wel lekker de ruimte, maar ook zo stil en zo anders. Ik geniet even van een kopje thee op het bankje en dan is het kwartier voorbij en moeten we weer aan de bak. Wel moet ik af en toe een leerling attenderen op 1,5 meter, maar verder gaat het goed en we wassen maar weer eens onze handen.

Groepsvorming

Ik heb veel gelezen over de zilveren weken 2.0, maar ik wist ook dat veel van mijn leerlingen gewoon contact met elkaar hebben gehad. Ik heb daarom besloten wel een kringgesprek te voeren met elkaar over Corona, hun gevoelens in deze situatie en de voor- en de nadelen van thuisonderwijs. Wat was het mooi om te zien hoe ze serieus in groepjes in gesprek gingen met elkaar. Verder hadden de leerlingen en ik niet het gevoel dat we als groep veel waren veranderd en is mijn conclusie ook dat we wat groepsvorming betreft absoluut niet weer helemaal opnieuw moesten beginnen. Mijn groep zit echt in de fase van Performing. Er werd hard en serieus gewerkt. Alleen en samen.

weer terug naar school
weer terug naar school
Hoe verder?

De tijd zal het leren. Beide groepen gaven aan elkaar te missen en het raar te vinden zonder de rest. Ik ben benieuwd of we na Pinksteren weer compleet zijn in de klas. Weer terug naar school met een hele klas. Ik hoop het wel. Gewoon omdat het fijner en normaler is. Daarnaast hoop ik en gun ik deze kinderen een mooi einde van hun basisschoolperiode met een musical. Waarschijnlijk wel met een middag- en een avondvoorstelling zodat we in het wijkgebouw voldoende afstand onderling kunnen houden. Helpen jullie mee duimen?

Voordat de scholen dichtgingen, zouden wij in groepjes een tijdlijn maken over de Tweede Wereldoorlog. Met wat vertraging doen we deze les toch. Hier vind je de link naar het bestand:

Tijdlijn maken over WO2

spelletjes spelen om te leren

Spelletjes spelen om te leren (2)

Spelletjes spelen om te leren? Jazeker! Waarom? Betrokkenheid, leerzaam en lol hebben met elkaar. Drie weken geleden schreef ik een blog over het inzetten van spelletjes om stiekem heel veel te leren in de klas. Van die spelletjes die kinderen alleen maar leuk vinden, maar waar ze stiekem ook heel veel van leren. Vandaag deel ik zelfs twee toppers met jullie: de hot seat en wat ben ik.

spelletjes spelen om te leren

The hot seat

Voorbereiding

Zorg dat je voldoende vragen hebt over de leerstof die je wilt oefenen. Dit spel is uitstekend geschikt voor het oefenen van de woordenschat. Weten de leerlingen de betekenis van de woorden die je de afgelopen tijd hebt geoefend in de klas?

Het spel

Voor het spel “de hot seat” hoef je jouw klas niet in groepen te verdelen. Kies een leerling die op de stoel mag gaan zitten, met de rug naar het bord. Jij schrijft of typt een woord op het bord achter “de hot seat”. De leerling op de stoel kan dit woord natuurlijk niet zien. Het publiek (de rest van de klas) steekt een hand op en de leerling op de stoel mag drie klasgenoten kiezen die aanwijzingen geven over het woord. Heeft de leerling het woord goed geraden dan mag hij blijven zitten voor een volgend woord. Heeft hij het woord fout, dan komt er een nieuwe leerling op “de hot seat”.

Wat ben ik

Voorbereiding

Ook dit spel kun je uitstekend inzetten om de woordenschatwoorden van de afgelopen periode te oefenen. Daarnaast moet je voldoende post-its hebben. Zorg dat je voor elke leerling een post-it hebt met daarop een woord uit de woordenschatles. Je leerlingen mogen de woorden nog niet zien. Plak elke leerling een post-it met een woord op het voorhoofd.

spelletjes spelen om te leren
Het spel

Als elke leerling een post-it op het voorhoofd heeft, is het doel dat ze uitvinden welk woord ze zijn. Klasgenoten mogen aanwijzingen geven over het woord. Ze mogen de betekenis geven van het woord of een omschrijving waar het voor gebruikt wordt of een omschrijving van hoe het eruit ziet. Heeft de leerling zijn woord geraden, dan heeft hij een punt verdiend. Je kunt dit spel met dezelfde woorden meerdere rondes spelen. Wie heeft op het eind de meeste punten?

Wil je meer spelletjes spelen om te leren met je klas?

Grudgeball

Woordenschatbingo

Complimenten geven

Complimenten geven, hoe vaak doe jij dat? Ik betrapte mezelf erop dat ik dit nog wel meer kan doen. Daardoor probeer ik hier meer bewust mee bezig te zijn.

Wat is een compliment geven?

Complimenten zijn een positieve vorm van feedback. Een welgemeende knuffel, een warme douche of zeg maar een schouderklopje in de vorm van woorden. Oprecht, persoonlijk en gemeend.

Het complimentje kan betrekking hebben op bepaalde kwaliteiten, een werkprestatie, gedrag, houding enzovoort. Door je waardering uit te spreken laat je zien aandacht te hebben voor wat een ander doet en dat je erbij betrokken bent. Daarbij is het goed regelmatig stil te staan bij de positieve dingen, omdat het vaak de negatieve zaken zijn die mensen onthouden.

Complimentjes geven, hoe doe je dat?
 • Deel alleen een schouderklopje uit als je het ook echt meent en de persoon in kwestie het echt verdient. Immers, anderen hebben het snel genoeg door als je het niet oprecht meent.
 • Giet je complimenten bij voorkeur in de ik-vorm. Dat maakt het wel zo persoonlijk én formuleer wat je wilt zeggen positief.
 • Neem vervolgens de tijd om een compliment te geven en doe het met een blij gezicht plus enthousiasme in je stem. Ondersteun het eventueel met handgebaren. Dan straal je oprechte waardering uit.
 • Wees specifiek als je een compliment geeft. Onderbouw het eventueel met een voorbeeld. Dan weet de ander direct waarom je zo positief bent. Zeg dus niet: “Goed gedaan Jan”. Zeg liever: “Jan, ik heb met veel plezier geluisterd hoe jij je buurman die lastige som uitlegde.”
Een compliment geven is effectief omdat:
 • Een compliment een kind helpt een positief zelfbeeld te krijgen en zelfvertrouwen geeft
 • Een compliment gewenst gedrag motiveert
 • Een compliment een kind leert dat het met gewenst gedrag positieve aandacht kan krijgen
 • Een compliment zorgt voor een betere sfeer in de klas
 • Een compliment helpt leerkrachten en leerlingen zicht te richten op het positieve gedrag
Klassengesprek over complimenten geven

Heb jij al eens een klassengesprek gevoerd over wat complimenten zijn en hoe kinderen denken en vinden dat complimenten gegeven worden? Want laten we eerlijk zijn, niet alleen ik doe er goed aan om complimenten te geven. Het is ook heel waardevol dat kinderen elkaar complimenten geven. Vragen die je kunt stellen zijn: wat is een compliment? Hoe voelt het om een compliment te geven? Waarover kun je een compliment geven?

Werkvormen


Op internet vind je heel veel werkvormen, zoals het zonnetje van de week, een complimentendoosje, een complimentensleutel in het laatje en die persoon geeft dan de hele dag complimenten en nog veel meer. Tijdens het voeren van kindgesprekken laat ik kinderen vaak een kaartje pakken met een kwaliteit die bij hen past. Daar voeren we dan de mooiste gesprekken over.

Download hier mijn complimentenkaartjes.

Nieuwjaar in de klas

Foto door cottonbro via Pexels

Het nieuwe jaar begint altijd feestelijk, maar laat ik eerlijk zijn de eerste dag na een vakantie is nooit mijn favoriete dag. Toch wil ik een blog schrijven over nieuwjaar in de klas vieren.

De eerste echte lesdag na de kerstvakantie vind ik altijd erg vermoeiend. Leerlingen hebben genoten van twee weken vrij, hebben veel gedaan en hebben weer moeite in het ritme te komen. Juist daarom moet je van de eerste dag na de kerstvakantie een feestje maken: een nieuwjaarsfeestje!

Het jaar officieel openen

Niets is natuurlijk leuker dan te starten met een nieuwjaarsreceptie om stil te staan bij nieuwjaar in de klas. Koop plastic champagneglazen en zorg voor kinderchampagne of siroop en toast met elkaar op het nieuwe jaar! Geef kinderen de kans om in groepjes even gezellig te kletsen over de kerstvakantie en te wennen aan hun nieuwe plek in de klas.

Tip 1: maak een speciale uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie voor de kinderen. Geef het mee voordat de kerstvakantie start of stuur een mailtje tijdens de vakantie. Zo voelt het helemaal speciaal.

Aftellen

Om weer in het ritme te komen na een heerlijke vakantie is het leuk om een aantal feestelijke activiteiten te doen. Hoe leuk is het om voor in de eerste week of misschien zelfs wel twee weken een aftelkalender in de klas te maken.  Dit hoeft echt niet ontzettend veel tijd te kosten. Zorg voor 10 enveloppen waar je nummers op schrijft of plakt en stop daar een opdracht in. Dit kunnen gerust ook leeropdrachten zijn. Zorg in ieder geval dat de opdrachten uitdagend en goed voor de teamspirit in de klas zijn.

Tip 2: Maak van jouw lokaal een nieuwjaarsfeestje. Dit kun je net zo uitbundig doen als dat jij nodig/prettig/handig vindt. Hang ballonnen op of een banner met de tekst “Happy New Year”, maak een photo booth waar kinderen met hoedjes en andere rekwisieten op de foto kunnen, zet een aantal van die waxinelichtjes op batterijen in potjes en er is vast nog veel meer te bedenken!

Zilveren weken

Het proces van groepsvorming begint na elke vakantie weer opnieuw. De periode na de zomervakantie noemen we de gouden weken. De eerste kans voor jou als leerkracht om een goed en positief klassenklimaat neer te zetten. De periode na de kerstvakantie noemen we de zilveren weken. De jaarwisseling en het feit dat leerlingen elkaar twee weken niet gezien hebben, heeft invloed op de dynamiek in de groep. Maak slim gebruik van deze periode om weer even goed de kaders neer te zetten van hoe jij wilt dat leerlingen met elkaar, met jou en met de materialen van school omgaan.

Tip 3: Nog op zoek naar inspiratie voor de opdrachten/activiteiten in de enveloppen? Speciaal voor de zilveren weken heb ik een activiteitenbundel bedacht. Deze kun je hier aanschaffen: