Hoe geef je vorm aan groepswerk in je klas?

Hoe geef je vorm aan groepswerk in je klas?

Hoe geef je vorm aan groepswerk in je klas?

Hoe geef je vorm aan groepswerk in je klas? Een onderwerp waar ik regelmatig over nadenk. Sinds enkele jaren werken wij op mijn school met Blink geïntegreerd. Ik vind het een fantastische methode. Je werkt thematisch, de betrokkenheid van mijn leerlingen is vele malen hoger en ik hoef niet meer zelf de lessen van mijn zaakvakken op te frissen. De leerlingen doen goed mee tijdens de klassikale lessen en dan komt de productopdracht. Soms kies ik ervoor deze individueel te laten maken (zo hebben ze voor de zomervakantie een lapbook gemaakt), maar vaker laat ik ze samenwerken. Bij de meeste groepjes gaat dit goed, maar er zijn altijd welk enkele groepjes waar ik bij moet sturen of andere interventies moet plegen. Het loopt in die groepjes minder soepel. 

Waarom zou je voor groepswerk kiezen?

Er zijn verschillende redenen waarom je er voor kunt kiezen om leerlingen te laten samenwerken aan een groepsopdracht. 

 1. Ze oefenen in samenwerken, iets wat ze later in de maatschappij ook moeten kunnen. 
 2. Leerlingen leren van elkaars aanpak.
 3. Ze leren hun mening te onderbouwen.
 4. Leerlingen oefenen op deze manier in kritisch denken. 
 5. Op deze manier kunnen ze elkaars creativiteit stimuleren. 
 6. Ze oefenen met het verdelen van taken en rollen.
 7. Leerlingen leren elkaars kwaliteiten kennen en kunnen daar positieve feedback opgeven. 
 8. Het bespaart jou tijd. In plaats van dat ik 32 leerlingen moet begeleiden, begeleid ik nu 8 groepjes en heb ik ook maar 8 producten te beoordelen.
Wat als groepswerk niet goed werkt?

Leerlingen kunnen veel van elkaar leren, maar moeten daar natuurlijk wel voor open staan. Hoe geef je vorm aan groepswerk in je klas als leerlingen moeite hebben met samenwerken? We kennen allemaal wel de momenten waarop het echt niet lekker liep in bepaalde groepjes. Er wordt niet hard gewerkt en op het moment dat de inleverdatum in zicht komt is het betreffende groepje nog nergens. Ze steggelen over alles en het lijkt wel of ze elkaar het gelijk niet gunnen. Het leereffect blijft door deze manier van samenwerken ook ernstig achterwege. Hoe komt het dat het sommige groepjes niet lukt om een groepswerk binnen de gestelde tijd en kaders af te ronden?

 1.  het off-task effect: de leerlingen zijn bezig, maar niet met de taak;
 2.  het dominantie-effect: een van de leerlingen doet al het werk en de rest vindt dat wel zo makkelijk.
 3. het geringe leereffect: de leerlingen zijn wel actief, maar leren niets nieuws bij.
hoe geef je vorm aan groepswerk in je klas?
Hoe geef je vorm aan groepswerk in je klas zodat het wel een succes wordt?
 1. Geef groepen een uitdagende én interessante opdracht. De combinatie van een interessante vraag en een pittige uitdaging zet groepen aan het werk. 
 2. Geef de groepen een opdracht die naar een duidelijk doel of product toewerkt. Het groepswerk moet een concreet product opleveren, bijvoorbeeld een ingevuld schema, een poster, een lapbook of de tekst voor een rapsong. 
 3. Geef heldere instructies. Het off-task effect loert om de hoek als leerlingen niet goed weten wat ze moeten doen. Je kunt dus het best rustig de tijd nemen om de opdracht (en het verwachte eindproduct) duidelijk toe te lichten. Herhaal in volgende lessen ook de opdracht, zodat leerlingen deze weer vers in het geheugen hebben. Als de groepen starten, kun je het best meteen een rondje door de klas maken om te controleren of alle groepen de opdracht goed begrepen hebben en aan de slag gaan.
 4. Maak leerlingen afhankelijk van elkaar. Om te vermijden dat één of twee leerlingen in een groep al het werk leveren, kan gewerkt worden met opdrachten waarbij leerlingen elkaar echt nodig hebben. In een vervolgblog over scrummen laat ik je zien hoe je dit kunt aanpakken. 
Geef je leerlingen tijd om de taken eerlijk te verdelen

Wat doe je als je ziet dat een aantal leden van een groepje lekker achterover leunt en kijkt hoe anderen keihard aan het werk zijn? Hoe zorg je ervoor dat kinderen die van nature niet dikke vrienden zijn, toch goed samenwerken?
Leer je leerlingen te overleggen en te evalueren en laat ze onderling en met jou afspraken maken. Zorg dat er een helder kader is waarbinnen ze de opdracht kunnen uitvoeren.

Van tevoren denk je als leerkracht natuurlijk na over de samenstelling van je groepjes. De beste grootte van zo’n groepje is 3 tot 5 leerlingen. Dit is afhankelijk van de opdracht. Zorg dat er groepsrollen zijn die de leerlingen moeten verdelen (voorzitter, verslaggever, presentator). Laat ze overleggen over ieders kwaliteiten. Groepjes hoeven ook niet altijd te bestaan uit de beste vriendjes of vriendinnetjes bij elkaar. Later op de werkvloer moet je ook met verschillende soorten collega’s kunnen samenwerken. Let wel op dat de verschillen tussen leerlingen ook weer niet te groot zijn. Dat werkt voor alle groepsleden dan erg frustrerend.

Zorg dat er goed wordt overlegd in de groepjes. Als het mis gaat in werkgroepjes komt dit vaak doordat de doelen, afspraken en regels niet voor iedereen helder zijn. Daardoor interpreteert iedereen het anders en ontstaat er ruis op de lijn met ruzie tot gevolg (“Met dat kind valt echt niet samen te werken!”).  Laat leerlingen ook regelmatig een tussenevaluatie uitbrengen. Dit kan schriftelijk of mondeling naar jou toe. Je merkt dan snel waar het goed gaat en waar je moet bijsturen. 

 

Evaluatiecriteria 

Zorg dat je leerlingen weten hoe jij het groepswerk evalueert. Welke criteria hanteer jij om tot een beoordeling te komen? Maak ze ook duidelijk dat je niet alleen naar het product kijkt, maar ook het proces meeneemt in je beoordeling. Laat de leerlingen ook hun eigen aandeel beoordelen en elkaar feedback geven op de inbreng. Zo staan ze meer open voor kritiek en hebben ze minder de neiging hun oordeel te verzachten of om aan vriendjespolitiek te doen. 

Je kunt dit opstellen door gebruik te maken van een rubric. Een rubric geeft inzicht in de stappen die een leerling moet nemen om een volgend niveau van een vaardigheid te bereiken.  Op de afbeelding hierboven zie je een voorbeeld van een beoordelingsformulier van het project “ontwerp jouw eigen camping”. Leerlingen weten hierdoor precies naar welke criteria ik kijk. 

Complimenten geven

Complimenten geven, hoe vaak doe jij dat? Ik betrapte mezelf erop dat ik dit nog wel meer kan doen. Daardoor probeer ik hier meer bewust mee bezig te zijn.

Wat is een compliment geven?

Complimenten zijn een positieve vorm van feedback. Een welgemeende knuffel, een warme douche of zeg maar een schouderklopje in de vorm van woorden. Oprecht, persoonlijk en gemeend.

Het complimentje kan betrekking hebben op bepaalde kwaliteiten, een werkprestatie, gedrag, houding enzovoort. Door je waardering uit te spreken laat je zien aandacht te hebben voor wat een ander doet en dat je erbij betrokken bent. Daarbij is het goed regelmatig stil te staan bij de positieve dingen, omdat het vaak de negatieve zaken zijn die mensen onthouden.

Complimentjes geven, hoe doe je dat?
 • Deel alleen een schouderklopje uit als je het ook echt meent en de persoon in kwestie het echt verdient. Immers, anderen hebben het snel genoeg door als je het niet oprecht meent.
 • Giet je complimenten bij voorkeur in de ik-vorm. Dat maakt het wel zo persoonlijk én formuleer wat je wilt zeggen positief.
 • Neem vervolgens de tijd om een compliment te geven en doe het met een blij gezicht plus enthousiasme in je stem. Ondersteun het eventueel met handgebaren. Dan straal je oprechte waardering uit.
 • Wees specifiek als je een compliment geeft. Onderbouw het eventueel met een voorbeeld. Dan weet de ander direct waarom je zo positief bent. Zeg dus niet: “Goed gedaan Jan”. Zeg liever: “Jan, ik heb met veel plezier geluisterd hoe jij je buurman die lastige som uitlegde.”
Een compliment geven is effectief omdat:
 • Een compliment een kind helpt een positief zelfbeeld te krijgen en zelfvertrouwen geeft
 • Een compliment gewenst gedrag motiveert
 • Een compliment een kind leert dat het met gewenst gedrag positieve aandacht kan krijgen
 • Een compliment zorgt voor een betere sfeer in de klas
 • Een compliment helpt leerkrachten en leerlingen zicht te richten op het positieve gedrag
Klassengesprek over complimenten geven

Heb jij al eens een klassengesprek gevoerd over wat complimenten zijn en hoe kinderen denken en vinden dat complimenten gegeven worden? Want laten we eerlijk zijn, niet alleen ik doe er goed aan om complimenten te geven. Het is ook heel waardevol dat kinderen elkaar complimenten geven. Vragen die je kunt stellen zijn: wat is een compliment? Hoe voelt het om een compliment te geven? Waarover kun je een compliment geven?

Werkvormen


Op internet vind je heel veel werkvormen, zoals het zonnetje van de week, een complimentendoosje, een complimentensleutel in het laatje en die persoon geeft dan de hele dag complimenten en nog veel meer. Tijdens het voeren van kindgesprekken laat ik kinderen vaak een kaartje pakken met een kwaliteit die bij hen past. Daar voeren we dan de mooiste gesprekken over.

Download hier mijn complimentenkaartjes.

Schermafbeelding 2020-02-06 om 11.44.54

Met behulp van de SOLO-taxonomie tot dieper leren komen

SOLO is een model (of taxonomie) die het leren beschrijft. SOLO is de afkorting van Structure of the Observed Learning Outcome (door Biggs and Collis). De kracht van deze taxonomie is de eenvoud. In januari hadden wij een studiedag met de hele stichting en ik ging naar een workshop waar de SOLO-taxonomie kort aan bod kwam. Na die studiedag ben ik me in deze taxonomie verder gaan verdiepen.

Waarom zou je in je school gebruik maken van een taxonomie?

Er zijn verschillende taxonomieën om leerprocessen zichtbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan de taxonomie van BLOOM en die van OBIT.  Het gebruik van een taxonomie zorgt voor een gemeenschappelijke taal. Daarnaast vind ik het mooie van de SOLO-taxonomie dat het een eenvoudig kader biedt waarmee leerkrachten en leerlingen begrijpen hoe zij de stappen naar dieper leren kunnen maken. 

Hoe ziet de taxonomie van SOLO eruit?
Schermafbeelding 2020-02-06 om 11.44.54

Op het plaatje zie je de SOLO-taxonomie.

 • Stap 1 (prestructural): ik heb geen idee
 • Stap 2 (unistructural): ik heb een enkel idee
 • Stap 3 (multistructural): ik heb meerdere ideeën
 • Stap 4 (relationeel): ik kan verbindingen leggen tussen mijn ideeën
 • Stap 5 (extended abstract): ik kan de transfer maken naar andere situaties

Bij stap 1 t/m 3 is er sprake van oppervlakkige kennis (losse ideeën). Bij stap 4 en 5 is er sprake van diepe kennis. Er is samenhang.

In plaats van stappen kun je het natuurlijk ook over niveaus hebben.

Waarom is de taxonomie van SOLO belangrijk bij Leren Zichtbaar Maken?

De SOLO-taxonomie geeft een kader waarbinnen een leerling meer zelfstandig en zelfregulerend in het leerproces kan zijn. Daarnaast biedt SOLO een gezamenlijke taal en structuur om het leerproces helder te verwoorden. Tot slot helpt het gebruik van de SOLO-taxonomie leerkrachten te differentiëren tijdens het maken van het lesontwerp, tijdens het maken van toetsen en bij het geven van feedback aan leerlingen.

Hoe kan de SOLO-taxonomie helpen?

De antwoorden op een vraag laten jou als leerkracht zien in hoeverre jouw leerling het onderwerp beheerst. Heeft een leerling alleen maar oppervlakkige kennis of is er echt sprake van diepe kennis over het onderwerp?

Je kunt als leerkracht daarnaast zorgen voor meerdere opdrachten die een goede opbouw hebben, omdat je bewust gebruikt maakt van je kennis van de taxonomie van SOLO.

Ook kun je je leerlingen helpen met het zetten van een volgende stap door het geven van goede feedforward. Welke stappen moeten zij zetten om van oppervlakkige kennis naar diepe kennis te groeien.

Hoe bereik je nu die diepgang bij het leren?

We willen allemaal dat onze leerlingen de transfer kunnen maken van de les die je op dat moment geeft naar andere lessen, naar andere ervaringen enzovoort. Je wilt dat er een verbinding tot stand komt.  Er zijn verschillende hulpmiddelen die je kunt inzetten om je leerlingen hierbij te helpen. Denk aan de verschillende vormgevers. Voorbeelden van vormgevers die je kunt gebruiken zijn: de gedragspatroongrafiek, het venndiagram en de relatiecirkel.

Tijdens mijn zoektocht op het internet kwam ik in relatie tot de SOLO-taxonomie ook het gebruik van hexagons tegen. Hexagons zijn zeshoeken. Met behulp van deze zeshoeken kunnen je leerlingen de relaties verkennen tussen ideeën en concepten, theorie, gedachten en gevoelens.

De afbeeldingen van de zeshoeken heb ik op Pinterest gevonden. Door middel van vragen help je jouw leerlingen op weg om meer de diepte in te gaan tijdens het leren. Met de losse zeshoeken kunnen leerlingen visualiseren waar belangrijke ideeën/concepten/gedachten kunnen worden gekoppeld. 

Wil je ook aan de slag met zeshoeken?

Download dan hier mijn twee formats: zeshoeken solo-taxonomie. (er zit ook een beknopte uitleg bij).

Wil je meer weten?

Lees dan zeker ook mijn blog over leren zichtbaar maken in de klas

Voor meer informatie over de SOLO taxonomie:

www.pamhook.com  (niet alleen tekst, maar ook filmpjes!)

Voor meer informatie over taxonomieën: 

Overzicht taxonomieën 

Op Pinterest sluiten de volgende borden van mij hierop aan:

vormgevers

voorbeelden materialen  

Leren zichtbaar maken in de klas

Leren zichtbaar maken in de klas… hoe doe je dat? Waar begin je? Is er een stappenplan of is de volgorde ondergeschikt aan het doel? De kreet “leren zichtbaar maken in de klas” kan veel vragen oproepen. Los van de interpretatie van het woord “zichtbaar”.

Doel

Het belangrijkste doel van LZM (leren zichtbaar maken) is gericht bezig zijn met lesgeven: interactie instructie met focus op ‘wat doet de leerling?’ waarbij feedback en monitoring een grote rol spelen. Deze aanpak geeft je als leerkracht meteen informatie over de mate van succes van wat jij als leerkracht deed op dat moment.

Effecten op het leergedrag

Alles wat wij leerkrachten in de klas doen, heeft effect op het leergedrag van onze leerlingen. Alleen heeft het ene een groter effect dan het andere. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 95% van alle effectgroottes in het onderwijs positief werken. De gemiddelde effectgrootte bleek uit datzelfde onderzoek is 0,40. John Hattie durft daarom te stellen dat alleen effecten met een effectgrootte boven de 0,40 overwogen moeten worden om ingezet te worden in de klas. (Uit het boek: Leren zichtbaar maken van John Hattie). Nu gaat het te ver om in dit blog alle effecten te benoemen. Wil je alles hierover lezen, dan adviseer ik het boek te lezen.

Het Pygmalion-effect

Neem eens je klas in gedachten. Denk hierbij aan de cognitief ‘sterke leerlingen.’ Behandel jij hen anders dan de rest van de klas? Volgens onderzoek is die kans, ook al ben je je er niet altijd bewust van, sterk aanwezig. Leerlingen zullen zich hierdoor anders gaan gedragen en daardoor ook beter presteren. Een vicieuze cirkel dus: het Pygmalion-effect. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verwachtingen die wij als leerkrachten hebben, invloed hebben op de resultaten van onze leerlingen. Uit verder onderzoek blijkt dat wij onze verwachtingen via verbale en non-verbale communicatie overbrengen op het kind. Door deze communicatie wordt het voor een kind duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en zal hij of zij zich zo gaan gedragen. Je kunt dan ook wel spreken van een Selffulfilling Prophecy.

De verwachtingen van leerkrachten en leerlingen zelf staan beide bovenaan de lijst van factoren die invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Succescriteria

Een leerling leert pas wanneer hij weet wat hij aan het leren is (doel) en weet wanneer hij het doel bereikt heeft (succescriteria). Het bespreken van leerdoelen en succescriteria met leerlingen en daarbij leerlingen de ruimte geven om keuzes te maken draagt bij aan hogere resultaten. Dit heeft namelijk twee oorzaken:

 1. Je kunt als leerkracht scherper lesgeven. Op basis van het gesprek over het leerdoel en de succescriteria leg je de juiste accenten in je instructie en de activiteit/les. Daarnaast is het makkelijker om effectieve feedback te geven;
 2. De leerlingen in je klas weten beter wat ze leren en worden meer betrokken bij het leerproces. Het is wel belangrijk om de leerdoelen goed te formuleren. Dus vanuit de ik-boodschap: ik kan een heel getal met een breuk vermenigvuldigen. Dit leerdoel zet je vervolgens op je databord, voorzien van een voorbeeldsom met de denkstappen en het antwoord en schrijf/noteer daarbij ook de geformuleerde succescriteria (de stappen die de leerlingen moeten doen om tot het juiste antwoord te komen).
Datamuur

Een datamuur gebruik je in je klas om continu te verbeteren in kleine stapjes in de richting van een gewenst groepsdoel. Een groepsdoel opgesteld door de leerlingen en de leerkrachten samen.

Deze groepsdoelen vertaal je vervolgens naar individuele doelen voor ieder kind. De voortgang kun je op individueel niveau volgen en vastleggen in een persoonlijke portfolio-map. Daarin houdt elke leerling zelf bij wat de vorderingen zijn, denk bijvoorbeeld aan een grafiek van het aantal gelezen woorden versus de tijd. De score van de groep volg je dan via het databord aan de muur in de klas. Hier ga je uit van het groepsgemiddelde.

Ik heb al eerder een blog geschreven over het databord (datamuur) in mijn klas. Deze kun je hier lezen: databord in de klas.

Feedback

De beste feedback is in het moment gegeven, dus op het moment dat jij als leerkracht iets signaleert, geef je feedback. Dit werkt vele malen beter dan na de les erop terug te moeten komen. Daarnaast heeft feedback op het leerproces meer effect dan feedback op de inhoud. Deze procesgerichte feedback zorgt eerder voor een growth mindset!

Feedback kun je het best geven op de inspanning, de gebruikte strategie, de vooruitgang of het proces. Bij Onderwijs maak je samen hebben ze hier een mooie poster over.

Losse tips:
 • Focussignaal: Bij mij op school steken we onze hand in de lucht als stilteteken. Het is voor ons een teken dat leerlingen moeten stoppen waar ze mee bezig zijn en moeten opletten. Noem het daarom geen stilteteken, maar een focussignaal.
 • Visualiser: Gebruik een visualiser om werk van leerlingen meteen op het digibord te kunnen projecteren om feedback in het moment te geven.
 • Denkpapier: voordat we wisbordjes gebruikten in de klas, had elke leerling een kladblok of een kladschrift om sommen uit te rekenen. De laatste jaren werd dat steeds meer op het wisbordje gedaan, waardoor soms fouten lastig te achterhalen waren. Daarom gebruiken we nu weer een kladblok/kladschrift, maar we noemen het denkpapier/denkschrift om de kinderen te leren dat het heel normaal is om eerst na te denken en denkstappen te noteren.
 • Time-out: als je ongeveer een minuut of 5 bezig bent met zelfstandig werken, leg je de les kort stil om een voorbeeld van goed gedrag/goed werk te laten zien. Het mooiste is om tijdens je observatierondje een kort filmpje of een foto te maken en deze op je digibord te laten zien: “bij dit voorbeeld zie ik alle succescriteria terug” of “hier worden alle denkstappen op papier genoteerd”. Verbind er geen goed of fout aan. Je benoemt concreet gedrag waar je op voorhand hebt gezegd op te letten, je laat een goed voorbeeld zien en het zelfstandig werken gaat weer verder.
 • Leerkuil: er zijn veel verschillende versies leerkuilen in omloop. Let er altijd op dat het eind van de leerkuil hoger is dan het begin van de leerkuil. Dit laat leerlingen goed zien dat ze dus daadwerkelijk iets geleerd hebben. Daarnaast is het ook belangrijk dat er geen muurtje in de leerkuil staat. Dat is overbodig, ze zitten niet voor niets in de leerkuil. Een muurtje is dan alleen maar een extra obstakel.

Exit tickets gebruiken in de klas

Wil jij aan de slag met exit tickets in de klas? In mijn klas maak ik dagelijks gebruik van exit tickets. Ik vind het een prettige manier van werken. Lees verder wat het zijn, hoe ik ze inzet en waarvoor ik ze inzet.

Exit tickets zijn een prachtige tijdbesparende activiteit die je bij alle vakken kunt gebruiken.

Wat zijn exit tickets?

Exit tickets (ook wel afzwaaiers of afsluiters genoemd) zijn geschreven reacties van leerlingen op vragen die leerkrachten stellen aan het eind van de les of aan het eind van de schooldag. Deze exit tickets zijn een snelle, informele beoordeling en geven ons leerkrachten de mogelijkheid om snel te controleren of leerlingen de les of de leerstof hebben begrepen. 

Wat is het doel van exit tickets?

 • Als leerkracht weet je op deze manier hoe goed je leerlingen een onderwerp of les hebben begrepen.
 • Het helpt leerlingen te reflecteren op wat ze hebben geleerd.
 • Het geeft leerlingen de kans om te laten zien wat zij denken over nieuwe informatie (mening formuleren en geven).
 • Het leert de leerlingen om kritisch te denken.
Hoe je exit tickets kunt gebruiken

Ik heb er lang over nagedacht, maar volgens mij kun je exit tickets (zoals ik ze inzet) in 4 categorieën verdelen.

 1. Controle van begrip: door de leerlingen een vraag te stellen of een opdracht te geven in relatie tot het doel van je les, kun jij als leerkracht beoordelen of het doel gehaald is en wie er evt. nog een instructie moet krijgen.
 2. Reflecteren: je wilt je leerlingen laten reflecteren op de dag, op zichzelf (hoe vond je deze manier van instructie, hoe vond je jouw inzet).
 3. Kennis vergroten: exit tickets zijn ook een mogelijkheid voor jouw leerlingen om met jou te communiceren. Vraag ze eens wat ze nog meer willen leren of waar ze meer over uitgelegd willen krijgen. Ze weten heel goed wat ze willen hoor!
 4. Leerproces: vraag aan je leerlingen welk deel van de les ze lastig vonden, of ze nog vragen hebben over de lesstof van die dag of er iets was dat ze niet begrepen.

Exit tickets (of afzwaaiers in het Nederlands) voor in de klas zijn een mooie manier om te  achterhalen wat leerlingen hebben geleerd tijdens de les. Ze zijn ontworpen  voor een snelle controle en kosten niet meer dan 3 tot 5 minuten om in te vullen.

In mijn winkel vind je een document met 25 verschillende soorten exit tickets. 

Klik hier om naar dit product te gaan. 

Wil je vaker reflecteren met je leerlingen? Dan zijn deze reflectievragen misschien ook nog wel interessant!

Dit was de afronding van de les werkwoordspelling. Zoals je ziet, gebruik ik niet altijd een mooi papiertje als exit tickets. Een post-it of het wisbordje kan ook prima!

Maak jij vaak gebruik van exit tickets in de klas? Ik hoor graag wat jij ervan vindt!

Op mijn Pinterest pagina vind je trouwens een bord met exit tickets. 

Hier vind je nog een voorbeeld van exit tickets.